Friday, 06 December, 2019  
 Home o autorze | szanty | foto | humor | Area 51 | linki | CGI 

Menu

Szanty

Piotr Kostka-Godecki
Black Velvet

Kubryk
Linki

Szanty

Miło mi poinformować o zmianie w strukturze działu szanty.
Dział został przebudowany tak, aby mógł zawierać informacje o różnych wykonawcach.

Wybierz wykonawcę :

Piotr Kostka-Godecki
Black Velvet

Dział każdego wykonawcy zawiera :
- kalendarium wystepów
- ¶piewnik
- zdjęcia
- kontakt do artysty/zespołu

W dowolnym momencie można powrócić do niniejszej strony poprzez wybranie linku 'Szanty'SONDA
Z czego w dziale szanty korzystasz najczę¶ciej ?
kalendarium występów
¶piewnik
zdjęcia
kontakt
linki

SUGESTIE
Poprawki, zmiany ?
                                                                                                                                                                                                                                                     

 Copyright © Psyborg